Marc Jones stoviau aml-danwydd a choed

English

HAFAN | LLUNIAU O'N GWAITH | BETH ALLWN GYNNIG

Marc Jones HETAS Registered Installer

  • Ymwelwn â chi yn eich cartref er mwyn cynnal ein harolwg rhad ac am ddim
  • Fe ddarparwn cyngor arbenigol gan awgrymu stof addas i’ch anghenion
  • Nid yn unig allwn osod eich stôf ond fe allwn eich cynorthwyo i gyd-gynllunio’r lle tân
  • Eisiau’r teimlad clud o gael stôf llosgi coed neu aml-danwydd a dim simnai? Dim angen poeni, fe allwn adeiladu system ffliw simnai mewnol neu allanol
  • ‘Toes dim angen chwilio am adeiladwr, plastrwr, tôiwr na theilsiwr ... fe wnawn y cyfan!
  • Wedyn, fe wnawn gyflwyno’r pris ysgrifenedig i’ch sylw

cysylltu MArc Jones Llanbedrog

lluniau ein gwaith

marc jones llanbedrog

Marc Jones multi fuel stove inatallation

Pwy yw HETAS?

HETAS (fersiwn y diwydiant Corgi, bellach ‘Gas Safe’) yw'r sefydliad a gydnabyddir gan y Llywodraeth i gymeradwyo gosod yn ddiogel a gwasanaethu o stofiau danwydd solet, aml-danwydd a llosgwyr coed, gan gynnwys cofrestru gosodwyr gydrannau. Sefydlodd HETAS y Dystysgrif Gosod Cymeradwy yn 2011 fel byddai unrhyw un sy'n dymuno prynu stôf yn cael ei gyfeirio at osodwyr sy'n bodloni'r safonau uchel ar gyfer ansawdd gwasanaeth - gan gynnwys cyngor diogelwch arbenigol.

Beth yw manwerthwr a gosodwr cymeradwy HETAS?

Gosodwyr a’u cymeradwywyd gan HETAS yw'r unig bobl sy'n gallu ardystio bod y gosodiad yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu a rhoi'r dystysgrif gydymffurfio briodol ar gyfer gosod eich stôf. Bydd angen y dystysgrif hon pan yn y dyfodol byddwch yn dod i werthu eich tŷ neu gyflwyno hawliad yswiriant. Fel Gosodwr a Manwerthwr Cymeradwy HETAS, mae Marc Jones wedi cael ac wedi cwblhau'r holl gyrsiau hyfforddi gofynnol HETAS. Felly, mae hyn yn sicrhau y gall ddarparu'r cyngor priodol, argymell y maint cywir o stôf ar gyfer eich ystafell a chymeradwyo gosod yn ddiogel, hefyd gweithredu a chynnal a chadw eich stôf newydd. Mae hyn yn gwarantu bod eich stôf yn cael ei gosod i’r safonau a gymeradwywyd gan y Llywodraeth.

 

 

 

Marc Jones, Monfa, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7NY. | HETAS Reg: 20040 | Company No: 5682
Tel: 01758 740933 | Mobile: 07771 803860 | email: info@marcjones.biz facebook